Over ons

Pjutteplak is een kleinschalige gastouderopvang gevestigd in Gorredijk, Friesland. Mijn doel is om kinderen een liefdevolle en stimulerende omgeving te bieden, waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Met aandacht voor ieder kind, zoals die is, zorg ik voor een vertrouwde en veilige plek.